Międzyzdroje

15-18

września

2024

Usługi reklamowe dostępne podczas XXVIII FCP

USŁUGI REKLAMOWE DOSTĘPNE PODCZAS XXVIII FCP

CENNIK USŁUG REKLAMOWYCH
CENNIK PAKIETÓW REKLAMOWYCH
SPECYFIKACJA PRZYGOTOWANIA REKLAM
ADVERTISING IN FCP PUBLICATION

XXVIII FCP stworzy możliwość zaprezentowania przedsiębiorstw poprzez:


KOLPORTAŻ MATERIAŁÓW

Kolportowanie materiałów reklamowych oznacza dystrybucję 1 elementu* wśród uczestników Forum.

*Większa liczba elementów spakowana przez reklamodawcę w jedno opakowanie, traktowana jest jako materiał jednoelementowy.


Materiały przeznaczone do kolportowania wśród uczestników XXVIII FCP powinny spełniać następujące wymagania:


UWAGA! Organizatorzy nie przewidują indywidualnych form kolportowania materiałów reklamowych w miejscu obrad XXVIII FCP.


Materiały do kolportażu należy przesyłać wyłącznie zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Biuro Obsługi w dniach dnia 6-11 września 2024.

[okres w którym materiały powinny dotrzeć na adres przekazany przez Biuro Obsługi!]


ROLL-UP W HOTELU VH AMBER BALTIC

Dostępne lokalizacje [liczba miejsc ograniczona]:


Wielkość roll-up standardowa: 100x200 cm +/– 10%.


Roll-up dostarcza i rozstawia samodzielnie przedstawiciel wykupującego usługę na terenie Hotelu VH Amber Baltic w dniu 15.09.2024.

Po zakończeniu Forum, w dniu 18.09.2024 demontaż roll-upów należy do przedstawicieli wykupującego usługę.

Organizator nie odpowiada za pozostawione roll-upy.


Przedstawiciel Organizatora odpowiedzialny za wizerunek XXVIII FCP weryfikuje prawidłowe rozstawienie wszelkich materiałów ekspozycyjnych do końca dnia 16.09.2024.


DODATKOWE INFORMACJE

Informacje w sprawie kolportażu materiałów podczas XXVIII FCP: biuro@fcp.org.pl

Informacje w sprawie reklamy podczas XXVIII FCP: jacek.gonciarz@svart.pl