Międzyzdroje

11-14 września 2022

Prezentacje Dni Nowych Technologii

Czas trwania: 30 minut

Format slajdu: 16:9

Miejsce prezentacji: 

Sesja I, II i III - sala COLUMBUS w Hotel Vienna House Amber Baltic.

Termin: 12-13 września 2022 [poniedziałek-wtorek].


Zgłaszający Prezentację oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Prezentacji DNT.