Międzyzdroje

10-13 września 2023

Prezentacje Dni Nowych Technologii

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prezentacje podlegają procesowi kwalifikacji.


Czas trwania: 30 minut

Format slajdu: 16:9

Miejsce prezentacji: sala COLUMBUS w Hotel Vienna House Amber Baltic.

Termin: 11-12 września 2023 [poniedziałek-wtorek].


Zakwalifikowane prezentacje DNT są dopuszczone do druku w Materiałach XXVII FCP.


Zgłaszający prezentację oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Prezentacji DNT.