Międzyzdroje

15-18

września

2024

PREZENTACJE DNT

REGULAMIN PREZENTACJI DNT

Prezentacje umożliwiają firmom uczestniczącym w XXVIII FCP przedstawienie rozwoju nowych technologii w ramach: I, II i III sesji Dni Nowych Technologii.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prezentacje podlegają procesowi kwalifikacji.


Czas trwania: 30 minut

Format slajdu: 16:9

Miejsce prezentacji: sala COLUMBUS w Hotel Vienna House Amber Baltic.

Termin: 16-17 września 2024 [poniedziałek-wtorek].


Zakwalifikowane prezentacje DNT są dopuszczone do druku w Materiałach XXVIII FCP. Drukowane prezentację będą w skali szarości.


Zgłaszający prezentację oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Prezentacji DNT.