Międzyzdroje

10-13 września 2023

Cennik

Koszt uczestnictwa w XXVII FCP

Od osoby – wszystkie ceny netto.

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.


Cena od osoby z trzema noclegami – 2 osoby w pokoju:


Rezydencja Korab

3100 zł


Hotel Vestina | Hotel Sporting | Pensjonat Dwie Wieże | Spa Bagiński-Chabinka:

3100 + 420 zł od osoby za 3 doby


Hotel Trofana | Hotel Bel Mare i Aqua Resort | Hotel Nautilus:

3100 + 660 zł od osoby za 3 doby


Hotel Vienna House Amber Baltic:

3100 + 900 zł od osoby za 3 doby


Cena od osoby z trzema noclegami – 1 osoba w pokoju:


Rezydencja Korab:

3250 zł


Hotel Vestina | Hotel Sporting | Pensjonat Dwie Wieże | Spa Bagiński-Chabinka:

3250 + 600 zł od osoby za 3 doby


Hotel Trofana | Hotel Bel Mare i Aqua Resort | Hotel Nautilus:

3250 + 1050 zł od osoby za 3 doby


Hotel Vienna House Amber Baltic:

3250 + 1350 zł od osoby za 3 doby


Cena bez noclegów: 2710 zł


Ceny obejmują:

  • udział w Forum i spotkaniach z autorami i wystawcami
  • udział w imprezach towarzyszących
  • materiały konferencyjne oraz koszty organizacji
  • zakwaterowanie [w przypadku wybrania opcji z noclegami]
  • wyżywienie [w opcji bez noclegów nie przysługują śniadania]


Koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej

Koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej razem z aranżacją architektoniczną stoiska wynosi: 350 zł/m2.


WARUNKI UDZIAŁU

Opłatę za uczestnictwo w szkoleniowym XXVII FCP prosimy regulować na podstawie przesłanego przez Biuro Obsługi potwierdzenia przyjęcia zgłoszonego uczestnictwa oraz dokumentu określającego sposób płatności.


1. Warunkiem udziału w XXVII FCP jest terminowe wniesienie opłaty za udział na konto Organizatora.

2. Brak terminowej wpłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w XXVII FCP w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem Zgłaszający pokrywa 100% kosztów według karty zgłoszenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Zgłaszającego. Jeżeli organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, a Zgłaszający dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.

5. Zgłaszający wypełniając i wysyłając KARTĘ ZGŁOSZENIA wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Forum.


Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia uczestnictwa w XXVII FCP przyjmowane będą maksymalnie do 1 września 2023 lub do wyczerpania limitu liczby miejsc, w zależności co nastąpi szybciej.

DLA CZŁONKÓW I PARTNERÓW IGCP UDZIELAMY

15% OPUSTU OD CENY BAZOWEJ!

Dodatkowych informacji na temat cen dla osób towarzyszących, pobytu kierowców etc. udziela Biuro Obsługi XXVII FCP.