Międzyzdroje

15-18

września

2024

CENNIK

Ceny obejmują:


Koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej

Koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej razem z aranżacją architektoniczną stoiska wynosi: 390 zł/m2.


Warunki udziału

Opłatę za uczestnictwo w szkoleniowym XXVIII FCP prosimy regulować na podstawie przesłanego przez Biuro Obsługi potwierdzenia przyjęcia zgłoszonego uczestnictwa oraz dokumentu określającego sposób płatności.


1. Warunkiem udziału w XXVIII FCP jest terminowe wniesienie opłaty za udział na konto Organizatora.

2. Brak terminowej wpłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w XXVIII FCP w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem Zgłaszający pokrywa 100% kosztów według karty zgłoszenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn.
O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Zgłaszającego. Jeżeli organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, a Zgłaszający dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.

5. Zgłaszający wypełniając i wysyłając KARTĘ ZGŁOSZENIA wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Forum.


Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia uczestnictwa w XXVIII FCP przyjmowane będą maksymalnie do 6 września 2024 lub do wyczerpania limitu liczby miejsc, w zależności co nastąpi szybciej.


Dodatkowych informacji na temat cen dla osób towarzyszących, pobytu kierowców etc. udziela Biuro Obsługi XXVIII FCP.

CENNIK USŁUG REKLAMOWYCH
CENNIK PAKIETÓW REKLAMOWYCH
PAKIETY EXTRA EXPO – OPIS I CENNIK