Międzyzdroje

15-18

września

2024

ORGANIZATOR – PARTNERZY – PATRONI

ORGANIZATOR

PARTNERZY XXVIII FCPBRANŻOWI PATRONI MEDIALNI

CIRE | www.cire.pl

COW | www.cieplowent.pl

INSTAL | www.informacjainstal.com.pl

NOWA ENERGIA | www.nowa-energia.com.pl

KIERUNEK ENERGETYKA | www.kierunekenergetyka.pl

ENERGIA I RECYKLING | www.abrys.pl/energia-i-recykling/