Międzyzdroje

10-13 września 2023

Informacje i kontakt

Organizator zastrzega możliwość ograniczenia liczby uczestników.

Liczba uczestników będzie dostosowana do spełnienia aktualnie panujących wymogów sanitarnych. W przypadku potrzeby ograniczenia liczby uczestników, o uczestnictwie w XXVII FCP zadecyduje kolejność zgłoszeń.


KONTAKT

Biuro Obsługi XXVII Forum Ciepłowników Polskich

e-mail: biuro@fcp.org.pl

tel.: +48 500 533 918


TERMINY

W celu płynnego przebiegu fazy przygotowań organizacyjnych Biuro Obsługi XXVII FCP zwraca się z prośbą o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa i usług reklamowych. Poniżej znajdują się ostateczne terminy zgłoszeń.


10 sierpnia 2023

Termin zgłaszania prezentacji do przedstawienia w Dniu Nowych Technologii.

Termin przyjmowania referatów naukowych przeznaczonych do publikacji.


18 sierpnia 2023

Termin poinformowania o kwalifikacji prezentacji Dnia Nowych Technologii.

Termin poinformowania o kwalifikacji referatów naukowych przesłanych do publikacji.

Ostateczny termin przyjmowania reklam do publikacji w materiałach XXVII FCP.


1 września 2023

Zgłoszenia udziału w wystawie przyjmowane są maksymalnie do 1 września lub do wyczerpania limitu liczby stoisk, w zależności co nastąpi szybciej.

Zgłoszenia uczestnictwa w XXVII FCP przyjmowane są maksymalnie do 1 września lub do wyczerpania limitu liczby miejsc, w zależności co nastąpi szybciej.


1-6 września 2023

Okres nadsyłania materiałów reklamowych do kolportowania z materiałami konferencyjnymi.


INFORMACJE BIURA OBSŁUGI XXVII FCP


Miejsce XXVII Forum Ciepłowników Polskich:

Hotel Vienna House Amber Baltic


Miejsce EXPO XXVII Forum Ciepłowników Polskich:

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

ul. Bohaterów Warszawy 20

Międzyzdroje


Zakwaterowanie [doby 10/11/12/13 września 2023]

od godz. 15.00 dnia 10 września 2023

do godz. 11.00 dnia 13 września 2023


Recepcja Forum będzie oczekiwała na przybycie uczestników w Hotel Vienna House Amber Baltic od godz. 12.00 dnia 10 września 2023.


Materiały konferencyjne XXVII FCP, szczegółowy program Forum, etc. uczestnicy otrzymają w dniu przybycia.


PLIKI DO POBRANIA