Międzyzdroje

15-18

września

2024

TERMINY

Ostateczne terminy zgłoszeń


9 sierpnia 2024

Termin zgłaszania prezentacji do przedstawienia podczas Dni Nowych Technologii.

Termin przyjmowania referatów naukowych przeznaczonych do publikacji.


20 sierpnia 2024

Termin poinformowania o kwalifikacji prezentacji Dnia Nowych Technologii.

Termin poinformowania o kwalifikacji referatów naukowych przesłanych do publikacji.

Ostateczny termin nadsyłania reklam do publikacji w materiałach XXVIII FCP.


6 września 2024

Zgłoszenia udziału w wystawie przyjmowane są maksymalnie do 6 września lub do wyczerpania limitu liczby stoisk, w zależności co nastąpi szybciej.

Zgłoszenia uczestnictwa w XXVIII FCP przyjmowane są maksymalnie do 6 września lub do wyczerpania limitu liczby miejsc, w zależności co nastąpi szybciej.


6-11 września 2024

Okres nadsyłania materiałów reklamowych do kolportowania z materiałami Forum.