13-16 września 2020

Międzyzdroje

CENNIK

Koszt uczestnictwa w XXIV FCP [od osoby, wszystkie ceny netto]:

Trzy noclegi w pokoju 2-osobowym

Rezydencja Korab

Cena bazowa z trzema noclegami w pokoju 2-osobowym: 2140 zł


Hotel Sporting

Hotel Vestina

dopłata od osoby za dobę: 60 zł


Hotel Vienna House Amber Baltic

dopłata od osoby za dobę: 160 zł

Trzy noclegi w pokoju 1-osobowym

Rezydencja Korab

Cena bazowa z trzema noclegami w pokoju 1-osobowym: 2390 zł


Hotel Sporting

Hotel Vestina

dopłata od osoby za dobę: 100 zł


Hotel Vienna House Amber Baltic

dopłata od osoby za dobę: 280 zł

Bez noclegów

Cena bazowa bez noclegów: 1880 zł

Ceny obejmują:

  • udział w Forum i spotkaniach z autorami i wystawcami 
  • udział w imprezach towarzyszących 
  • materiały konferencyjne oraz koszty organizacji 
  • zakwaterowanie [w przypadku wybrania opcji z noclegami]
  • wyżywienie [w opcji bez noclegów nie przysługują śniadania]

Koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej

Koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej razem z aranżacją architektoniczną stoiska wynosi: 300 zł/m2

Informacje dodatkowe

Opłatę za uczestnictwo w szkoleniowym XXIV FCP prosimy regulować na podstawie przesłanego przez Biuro Obsługi potwierdzenia przyjęcia zgłoszonego uczestnictwa oraz dokumentu określającego sposób płatności.


  • 1. Warunkiem udziału w XXIV FCP jest terminowe wniesienie opłaty za udział na konto Organizatora.
  • 2. Brak terminowej wpłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników.
  • 3. W przypadku rezygnacji z udziału w XXIV FCP w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem Zgłaszający pokrywa 100% kosztów według karty zgłoszenia.
  • 4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Zgłaszającego. Jeżeli organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, a Zgłaszający dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.
  • 5. Zgłaszający wypełniając i wysyłając KARTĘ ZGŁOSZENIA wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Forum.

DLA CZŁONKÓW I PARTNERÓW IGCP UDZIELAMY

15% OPUSTU OD CENY BAZOWEJ!

Dodatkowych informacji na temat cen dla osób towarzyszących, pobytu kierowców etc. udziela Biuro Obsługi XXIV FCP.

Cenniki reklam