PREZENTACJE DNI NOWYCH TECHNOLOGII

Czas trwania: 30 minut

Format slajdu: 16:9

Miejsce prezentacji: 

Sesja I, II i III - sala COLUMBUS w Hotel Vienna House Amber Baltic.

Termin: 13-14 września 2021 [poniedziałek-wtorek].


Zgłaszający Prezentację oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Prezentacji DNT.

Regulamin Prezentacji Dni Nowych Technologii