PATRONI

ORGANIZATOR

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

PATRONAT HONOROWY

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

BRANŻOWI PATRONI MEDIALNI

CIRE | www.cire.pl

COW | www.cieplowent.pl

INSTAL | www.informacjainstal.com.pl

NOWA ENERGIA | www.nowa-energia.com.pl

ENERGETYKA CIEPLNA I ZAWODOWA

KIERUNEKENERGETYKA.PL

ENERGIA I RECYKLING