13-16 września 2020

Międzyzdroje

REKLAMA

XXIV FCP stworzy możliwość zaprezentowania przedsiębiorstw poprzez:

         prezentacje merytoryczne w sali obrad w ramach Dnia Nowych Technologii

         wystawę EXPO XXIV FCP w MDK Międzyzdroje

         reklamy w publikacji konferencyjnej

         kolportaż materiałów reklamowych wśród uczestników Forum

         roll-up w sali Forum [Sala MARCO POLO w Hotel Vienna House Amber Baltic]

         roll-up w Hotelu Vienna House Amber Baltic

CENNIKI REKLAM

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

KOLPORTAŻ MATERIAŁÓW

Kolportowanie materiałów reklamowych oznacza dystrybucję 1 elementu* wśród uczestników Forum.

*Większa liczba elementów spakowana przez reklamodawcę w jedno opakowanie, traktowana jest jako materiał jednoelementowy.


Materiały przeznaczone do kolportowania wśród uczestników XXIII FCP powinny spełniać następujące wymagania:

  • Format A4 lub mniejszy
  • Grubość folderu/teczki/złożonych kartek: około 5 mm wraz z okładkami [segregatory nie są akceptowane]


UWAGA! Organizatorzy nie przewidują indywidualnych form kolportowania materiałów reklamowych w miejscu obrad XXIV FCP.

Materiały do kolportażu proszę przesyłać bezpośrednio na adres Biura Obsługi XXIV FCP do dnia 9 września 2019 [data do której materiały powinny dotrzeć do Biura Obsługi]!

ROLL-UP W HOTELU VH AMBER BALTIC

Dostępne lokalizacje:

  • Sala MARCO POLO Hotel Vienna House Amber Baltic
  • przed wejściem do Sali MARCO POLO
  • w pobliżu wind w Hotelu Amber Baltic.


Wielkość roll-up standardowa: 100x200 cm +/– 10%.


Roll-up dostarcza i rozstawia samodzielnie przedstawiciel wykupującego usługę na terenie Hotelu VH Amber Baltic w dniach: 12-13.09.2020.

Po zakończeniu Forum w dniu 16.09.2020 złożenie roll-upów należy do przedstawicieli firm, do których należą. Organizator nie odpowiada za pozostawione roll-upy.


Przedstawiciel Organizatora odpowiedzialny za wizerunek XXIV FCP weryfikuje prawidłowe rozstawienie wszelkich materiałów ekspozycyjnych do końca dnia 13.09.2020.

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje w sprawie kolportażu materiałów podczas XXIV FCP: biuro@fcp.org.pl

Informacje w sprawie reklamy podczas XXIV FCP: jacek.gonciarz@svart.pl