13-16 września 2020

Międzyzdroje

INFORMACJE

TERMINY

W celu płynnego przebiegu fazy przygotowań organizacyjnych Biuro Obsługi XXIV FCP zwraca się z prośbą o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w obradach i wystawie.

10 sierpnia 2020

Termin zgłaszania prezentacji do przedstawienia w Dniu Nowych Technologii.

10 sierpnia 2020

Termin przyjmowania referatów naukowych przeznaczonych do publikacji.

18 sierpnia 2020

Termin poinformowania o kwalifikacji prezentacji Dnia Nowych Technologii.

Termin poinformowania o kwalifikacji referatów naukowych przesłanych do publikacji.

20 sierpnia 2020

Ostateczny termin przyjmowania reklam do publikacji w materiałach XXIV FCP.

4 września 2020

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszenia udziału w wystawie.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w XXIV FCP.

9 września 2020

Termin nadsyłania materiałów reklamowych do kolportowania z materiałami konferencyjnymi.

MIEJSCE OBRAD

Hotel Vienna House Amber Baltic

MIEJSCE WYSTAWY EXPO XXIV FCP

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

BAZA NOCLEGOWA

Rezydencja Korab

Hotel Vestina

Hotel Sporting

Hotel Vienna House Amber Baltic