INFORMACJE

Organizator zastrzega możliwość ograniczenia liczby uczestników.

Liczba uczestników będzie dostosowana do spełnienia aktualnie panujących wymogów sanitarnych. W przypadku potrzeby ograniczenia liczby uczestników,
o uczestnictwie w XXV FCP zadecyduje kolejność zgłoszeń.

TERMINY

W celu płynnego przebiegu fazy przygotowań organizacyjnych Biuro Obsługi XXV FCP zwraca się z prośbą o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w obradach i wystawie.

11 sierpnia 2021

Termin zgłaszania prezentacji do przedstawienia w Dniu Nowych Technologii.

11 sierpnia 2021

Termin przyjmowania referatów naukowych przeznaczonych do publikacji.

20 sierpnia 2021

Termin poinformowania o kwalifikacji prezentacji Dnia Nowych Technologii.

Termin poinformowania o kwalifikacji referatów naukowych przesłanych do publikacji.

20 sierpnia 2021

Ostateczny termin przyjmowania reklam do publikacji w materiałach XXV FCP.

3 września 2021

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszenia udziału w wystawie.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w XXV FCP.

8 września 2021

Termin nadsyłania materiałów reklamowych do kolportowania z materiałami konferencyjnymi.

MIEJSCE OBRAD

Hotel Vienna House Amber Baltic

MIEJSCE WYSTAWY EXPO XXV FCP

BAZA NOCLEGOWA

Hotel Vienna House Amber Baltic

Hotel Vestina

Hotel Sporting

Hotel Nautilus

Hotel Trofana

Hotel Bel Mare

Hotel Bagiński & Chabinka

Pensjonat Dwie Wieże

Willa Joka

Rezydencja Korab