INFORMACJE

Organizator zastrzega możliwość ograniczenia liczby uczestników.

Liczba uczestników będzie dostosowana do spełnienia aktualnie panujących wymogów sanitarnych. W przypadku potrzeby ograniczenia liczby uczestników,
o uczestnictwie w XXV FCP zadecyduje kolejność zgłoszeń.

TERMINY

W celu płynnego przebiegu fazy przygotowań organizacyjnych Biuro Obsługi XXV FCP zwraca się z prośbą o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w obradach i wystawie.

11 sierpnia 2021

Termin zgłaszania prezentacji do przedstawienia w Dniu Nowych Technologii.

11 sierpnia 2021

Termin przyjmowania referatów naukowych przeznaczonych do publikacji.

20 sierpnia 2021

Termin poinformowania o kwalifikacji prezentacji Dnia Nowych Technologii.

Termin poinformowania o kwalifikacji referatów naukowych przesłanych do publikacji.

20 sierpnia 2021

Ostateczny termin przyjmowania reklam do publikacji w materiałach XXV FCP.

3 września 2021

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszenia udziału w wystawie.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w XXV FCP.

8 września 2021

Termin nadsyłania materiałów reklamowych do kolportowania z materiałami konferencyjnymi.

MIEJSCE OBRAD

Hotel Vienna House Amber Baltic

MIEJSCE WYSTAWY EXPO XXV FCP

BAZA NOCLEGOWA

Rezydencja Korab

Hotel Vestina

Hotel Sporting

Hotel Vienna House Amber Baltic

Hotel Nautilus