Międzyzdroje

10-13 września 2017

  1. PunktorTERMINY

W celu płynnego przebiegu fazy przygotowań organizacyjnych Biuro Obsługi XXI FCP zwraca się z prośbą o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w obradach i wystawie.


  1. Punktor4 sierpnia 2017

Termin zgłaszania prezentacji do przedstawienia w Dniu Nowych Technologii.


  1. Punktor7 sierpnia 2017

Termin przesyłania modułów reklamowych na teczkę.


  1. Punktor11 sierpnia 2017

Termin przyjmowania referatów naukowych przeznaczonych do publikacji.


  1. Punktor16 sierpnia 2017

Termin poinformowania o kwalifikacji prezentacji Dnia Nowych Technologii.


  1. Punktor18 sierpnia 2017

Ostateczny termin przyjmowania reklam do publikacji w materiałach XXI FCP.

Termin poinformowania o kwalifikacji referatów naukowych przesłanych do publikacji.


  1. Punktor1 września 2017

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszenia udziału w wystawie.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w XXI Forum Ciepłowników Polskich.


  1. Punktor5 września 2017

Termin nadsyłania materiałów reklamowych do kolportowania z materiałami konferencyjnymi.