Międzyzdroje

10-13 września 2017

  1. PunktorPUBLIKACJA KONFERENCYJNA

  1. PunktorO PUBLIKACJI

Publikacja XXI FCP obejmuje referaty zamawiane przez organizatorów, a także referaty
o charakterze naukowym zgłaszane przez firmy oraz indywidualnie. Referaty naukowe zamieszczone w materiałach podlegać będą procedurze kwalifikacyjnej uzyskania oceny.


Każdy nadesłany referat zostanie oceniony przez Komitet Naukowy XXI FCP
i na podstawie oceny wartości merytorycznej dopuszczony do publikacji bądź odrzucony.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru referatów naukowych, które zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.


Wybrane referaty mogą być opublikowane na łamach Nowoczesnego Ciepłownictwa.


Referaty naukowe powinny nawiązywać do zagadnień, które będą prezentowane
w ramach sesji tematycznych XXI FCP.


  1. PunktorWYMAGANIA TECHNICZNE

Referaty przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej.

Dokumenty programu Microsoft Word lub kompatybilnego.

Akceptowalne typy plików: doc, docx, rtf, txt, pages.

Font: Arial CE.

Objętość: nie jest ograniczona.

szablon_referatu_XXI_FCP.pdf

szablon_referatu_XXI_FCP.docx


  1. PunktorADRES DOSTARCZENIA

Referaty należy przesyłać na adres: materialy@fcp.org.pl lub jacek.gonciarz@svart.pl


  1. PunktorTERMIN

Ostateczny termin nadsyłania: 11 sierpnia 2017

Autorzy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną o wynikach kwalifikacji referatów, które będą opublikowane w materiałach XXI FCP do dnia 18 sierpnia 2017.

UWAGA! Jeśli do dnia 18 sierpnia 2017, osoby, które wysłały swoje referaty nie otrzymają odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej odnośnie kwalifikacji zgłoszonego referatu, proszone są o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Biura Obsługi FCP.


Wysyłając materiał tekstowy (referat), autor oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do referatu, oraz, że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w Materiałach XXI FCP oraz na łamach Nowoczesnego Ciepłownictwa.


  1. PunktorPUBLIKACJA NA ŁAMACH COW

Wybrane referaty zostaną opublikowane na łamach COW. Na potrzeby publikacji w COW niezależnie od publikacji w Materiałach Konferencyjnych wymagane jest ograniczenie referatu do objętości 10 stron A4.

Dodatkowymi warunkami możliwości zakwalifikowania referatu do publikacji w COW,
poza wartością merytoryczną są:

  1. zamieszczenie streszczenia na początku referatu,

  2. podanie kontaktowego adresu e-mail.


Uwaga! Ograniczenia objętości referatu dotyczą tylko publikacji w COW.

Referaty zakwalifikowane do opublikowania w Materiałach XXI FCP nie podlegają ograniczeniom objętościowym.