Międzyzdroje

10-13 września 2017

  1. PunktorPREZENTACJA DNT

PREZENTACJE DNT

Czas trwania: 30 minut

Format slajdu: 16:9

Miejsce prezentacji:

Sesja I, II i III - sala Chopin w Hotel Amber Baltic.

Sesja IV - sala Casino w Hotel Amber Baltic.

Termin: 11-12 września 2017 [poniedziałek-wtorek].


Zgłaszający Prezentację oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Prezentacji DNT.


Regulamin Prezentacji Dnia Nowych Technologii [po kliknięciu do pobrania]