Międzyzdroje

15-18 września 2019

PUBLIKACJA KONFERENCYJNA

Publikacja XXIII FCP obejmuje referaty zamawiane przez organizatorów, a także referaty
o charakterze naukowym zgłaszane przez firmy oraz indywidualnie. Referaty naukowe zamieszczone w materiałach podlegać będą procedurze kwalifikacyjnej.


Każdy nadesłany referat zostanie oceniony przez Organizatora XXIII FCP
i na podstawie oceny wartości merytorycznej dopuszczony do publikacji bądź odrzucony.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru referatów naukowych, które zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.


Wybrane referaty mogą być opublikowane na portalu Nowoczesne Ciepłownictwo.


Referaty naukowe powinny nawiązywać do zagadnień, które będą prezentowane
w ramach sesji tematycznych XXIII FCP.


WYMAGANIA TECHNICZNE

Referaty przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej.

Dokumenty programu Microsoft Word lub kompatybilnego.

Akceptowalne typy plików: doc, docx, rtf, txt, pages.

Font: Arial CE.

Objętość: nie jest ograniczona.

szablon_referatu_XXIII_FCP.pdf

szablon_referatu_XXIII_FCP.docx


ADRES DOSTARCZENIA

Referaty należy przesyłać na adres: materialy@fcp.org.pl lub jacek.gonciarz@svart.pl


TERMIN

Ostateczny termin nadsyłania: 9 sierpnia 2019

Autorzy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną o wynikach kwalifikacji referatów, które będą opublikowane w materiałach XXIII FCP do dnia 16 sierpnia 2019.

UWAGA! Jeśli do dnia 16 sierpnia 2019, osoby, które wysłały swoje referaty nie otrzymają odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej odnośnie kwalifikacji zgłoszonego referatu, proszone są o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Biura Obsługi FCP.


Wysyłając materiał tekstowy (referat), autor oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do referatu, oraz, że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w Materiałach XXIII FCP oraz na łamach Nowoczesnego Ciepłownictwa.


PUBLIKACJA NA ŁAMACH COW

Wybrane referaty zostaną opublikowane na łamach COW. Na potrzeby publikacji w COW niezależnie od publikacji w Materiałach Konferencyjnych wymagane jest ograniczenie referatu do objętości 10 stron A4.

Dodatkowymi warunkami możliwości zakwalifikowania referatu do publikacji w COW,
poza wartością merytoryczną są:

  1. zamieszczenie streszczenia na początku referatu,

  2. podanie kontaktowego adresu e-mail.


Uwaga! Ograniczenia objętości referatu dotyczą tylko publikacji w COW.

Referaty zakwalifikowane do opublikowania w Materiałach XXIII FCP nie podlegają ograniczeniom objętościowym.