Międzyzdroje

15-18 września 2019

PREZENTACJA DNT

Czas trwania: 30 minut

Format slajdu: 16:9

Miejsce prezentacji:

Sesja I, II i III - sala COLUMBUS w Hotel Vienna House Amber Baltic.

Termin: 16-17 września 2019 [poniedziałek-wtorek].


Zgłaszający Prezentację oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Prezentacji DNT.


Regulamin Prezentacji Dnia Nowych Technologii [po kliknięciu do pobrania]